PL 37-200 Przeworsk
ul. Łąkowa 5

Jakość

Produkty firmy Spaw-Met wytwarzane są z materiałów spełniających normy dotyczące składu, jakości produkcji i identyfikowalności zgodnie z międzynarodowymi specyfikacjami i certyfikatami.

Identyfikowalność wsteczna materiałów jest zapewniona w całym procesie produkcji od przyjęcia materiałów, aż do wydania zewnętrznego gotowego produktu. Wciąż się uczymy i nasze procedury podlegają ciągłej poprawie.
Wdrożenie w 2015 roku systemu zarządzania produkcją klasy ERP znacznie ułatwia realizację projektów przy zachowaniu minimum ryzyka wystąpienia niezgodności.

Jakość procesów w firmie Spaw-Met zostaje potwierdzana pozytywnymi wynikami audytów przeprowadzanych okresowo przez zewnętrzne jednostki certyfikujące specjalizujące się w określonych obszarach procesów produkcyjnych.

Nasza firma posiada następujące certyfikaty:

– ISO 9001:2008 – System Zarządzania Jakością
– DIN EN 15085-2 – pojazdy szynowe
– DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2) – konstrukcje stalowe ze szczególnym uwzgl. przemysłu kolejowego
– DIN EN 1090 – konstrukcje stalowe

EN ISO 9001

Minimalne wymagania dla systemu zarządzania jakością (SZJ), które musi spełnić organizacja aby zapewnić wysoką jakość produktów i usług.


 

DIN EN 15085-2

Spawanie pojazdów i komponentów kolejowych – Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja  producenta.


 

EN ISO 3834-2

Wymagania jakościowe dla spawania materiałów metalowych – Część 2: Kompleksowe wymagania jakościowe.


 

DIN EN 1090-2

Produkcja konstrukcji stalowych i konstrukcji aluminiowych – Część 2: Wymagania techniczne do produkcji konstrukcji stalowych.


 

AD2000 HP0

– zbiorniki ciśnieniowe PED 2014/68/UE
– elementy produkcji kolejowej
– elementy konstrukcji spawanych


 

DIN EN 1090-3

Produkcja konstrukcji stalowych i konstrukcji aluminiowych – Część 3: Wymagania techniczne do produkcji konstrukcji aluminiowych.