PL 37-200 Przeworsk
ul. Łąkowa 5

Jakość

Produkty firmy Spaw-Met wytwarzane są z materiałów spełniających normy dotyczące składu, jakości produkcji i identyfikowalności zgodnie z międzynarodowymi specyfikacjami i certyfikatami.

Identyfikowalność wsteczna materiałów jest zapewniona w całym procesie produkcji od przyjęcia materiałów, aż do wydania zewnętrznego gotowego produktu. Wciąż się uczymy i nasze procedury podlegają ciągłej poprawie.
Wdrożenie w 2015 roku systemu zarządzania produkcją klasy ERP znacznie ułatwia realizację projektów przy zachowaniu minimum ryzyka wystąpienia niezgodności.

Jakość procesów w firmie Spaw-Met zostaje potwierdzana pozytywnymi wynikami audytów przeprowadzanych okresowo przez zewnętrzne jednostki certyfikujące specjalizujące się w określonych obszarach procesów produkcyjnych.

Nasza firma posiada następujące certyfikaty:

– ISO 9001:2008 – System Zarządzania Jakością
– DIN EN 15085-2 – pojazdy szynowe
– DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2) – konstrukcje stalowe ze szczególnym uwzgl. przemysłu kolejowego
– DIN EN 1090 – konstrukcje stalowe
– PED 2014/68/UE – europejska dyrektywa ciśnieniowa
– uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Techniczenego w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy, montażu zbiorników na materiały ciekłe zapalne, trujące lub żrące

EN ISO 9001

Minimalne wymagania dla SZJ, które musi spełnić organizacja aby zapewnić wysoką jakość produktów i usług.

DIN EN 15085-2

Spawanie pojazdów i komponentów kolejowych – Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja  producenta.

DIN EN 1090-2

Produkcja konstrukcji stalowych i konstrukcji aluminiowych – Część 2: Wymagania tech. do produkcji konstrukcji stalowych.

DIN EN 1090-3

Produkcja konstrukcji stalowych i konstrukcji aluminiowych- Część 3: Wymagania tech. do produkcji konstrukcji aluminiowych.

EN ISO 3834-2

Wymagania jakościowe dla spawania materiałów metalowych – Część 2: Kompleksowe wymagania jakościowe.

AD2000 HP0

– zbiorniki ciśnieniowe PED 2014/68/UE
– elementy produkcji kolejowej
– elementy konstrukcji spawanych

PED 2014/68/UE

Potwierdzenie kompetencji producenta do wyonywania połączeń spwanych na elementach ciśnieniowych.

UPRAWNIENIA WYDANE PREZ

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

UC-22-85-W/2-22


wytwarzanie zbiorników na materiały ciekłe zapalne, trujące lub żrące.
Wykaz Zakładów Uprawnionych (strona UDT)

UC-22-85-P/2-22


modernizacja zbiorników na materiały ciekłe zapalne, trujące lub żrące.
Wykaz Zakładów Uprawnionych (strona UDT)

UC-22-85-N/2-22


naprawa zbiorników na materiały ciekłe zapalne, trujące lub żrące.
Wykaz Zakładów Uprawnionych (strona UDT)

UC-22-85-M/1-22


montaż zbiorników na materiały ciekłe zapalne, trujące lub żrące.
Wykaz Zakładów Uprawnionych (strona UDT)

UC-22-85-E-1/22


wytwarzanie elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
Wykaz Zakładów Uprawnionych (strona UDT)